ERDALDUNENTZAKO GOMENDIOAK

a2-dekalogoa

9- Da una Oportunidad de Hablarlo – Video explicativo

10- En Grupo – Video explicativo

 

Aguraingo erdaldunentzako gomendioak, euskarari bidea emateko Da una oportunidad de hablar el euskara a quien lo sabe
Estar a favor del euskara es facilitar su utilización: Consejos
Euskaraz ulertzen ez baduzu:

Zuri euskaraz hitz egiten dizunak euskara praktikatu nahi du, besterik gabe. Ikastolan edo euskaltegian ikasi du, edo etxean transmititu diote, eta erabili egin nahi du. Agurainen %29k daki euskaraz, 1413 lagunek.  Zu bere konplize izan zaitezen saiatuko da, elkarri ulertzeko: berak euskaraz eta zuk erdaraz, keinuka…

-Euskaraz hitz egiten badizute lasai hartu, saiatu ulertzen zer esan dizun. Agian, uste duzun baino gehiago ulertzen duzu, edo intuizioa erabiliz… Probatu, eman aukera bat. Euskararen alde egotea euskararen erabilera erraztea da. Norbaitek zerbait esaten badizu eta zer nahi duen ziur ez badakizu, galdeiozu ea hori den esan nahi dizuna. Berak BAI edo EZ esanez moldatuko zarete. Euskaraz hitz egiten dizuna

– Berak euskaraz eta zuk erdaraz egiteko proposatzen badizute, esan BAIETZ. Probatu!

Euskaraz ulertu bai, baina hitz egiten ez baduzu:

Agurainen %55ek ulertzen du euskaraz, 2140 lagun zarete ulertzen duzuenak. Horrek elkarrizketa elebidunak sustatzeko aukera ematen du; pertsona bat euskaraz eta bestea erdaraz.

-Eskatu euskaldunari berak euskaraz egiteko eta zuk erdaraz egin lasai; esaiozu poliki hitz egiteko. Gozatuko duzue! Hitz berriak ikasiko dituzu, belarria egingo duzu…

-Izan zaitezte konplize. Euskaraz hitz egiten dizunari esaiozu, lasai,  ez duzula hitz egiten, baina zuri euskaraz hitz egiteko, saiatuko zarela ulertzen.

-Taldean zaudetenean edo bilera batean edo whatsapp talde batean, bertan euskaldunak badaude, animatu besteak euskaraz egitera. Ikusiko duzu nola, denbora laburrean, gero eta gehiago ulertuko duzun!

-Nahiz eta zu euskaraz ez mintzatu, har ezazu besteari ulertzeko jarrera: eskatu berriro esateko, polikiago hitz egiteko, erabili keinuak…

 

Euskaraz pixka bat hitz egiteko gai bazara:

-Euskara hitz egiteko gai bazara baina kostatzen bazaizu, eman lehengo pausua. Aukeratu konfidantza duzun euskaldun pare bat eta hasi haiekin. Aguraingo euskaldun gehienok egoera hori ezagutu dugu, hasiera ez da erraza. Baina konplexurik, duzun mailak berdin dio.

-Nahiz eta euskara gutxi jakin, erabil ezazu: agurrak, hitzak, aginduak, errepikatzen diren esaldi motzak… Arian-arian hobeto egingo duzu eta zurekin dagoen euskalduna poz-pozik jarriko da.

No entiendes el euskara:

La persona que te habla en euskara quiere practicar el euskara, simplemente. Lo ha aprendido en la ikastola, en el euskaltegi o se lo han enseñado en casa. 1413 aguraindarras hablan en euskara. Intentará que seáis cómplices, que lleguéis a entenderos: ella en euskara y tú en castellano, con gestos…

-Si te hablan en euskara tómatelo con tranquilidad, intenta entenderle. Tal vez sepas más de lo que crees, o con un poco de intuición y unos gestos… Pruébalo, dale una oportunidad. El estar a favor del euskara es dar una oportunidad de hablarlo a quien lo sabe. Lo que crees que te ha dicho, formúlaselo en forma de pregunta. Con tu pregunta y un BAI/EZ os podéis llegar a entender. La persona que te habla en euskara estará encantada de que os podáis relacionar de esa forma.

-Si te preguntan si te parece bien que te hablen en euskara aunque tu hables en castellano, di que sí, pruébalo.

Entiendes el euskara pero no lo hablas:

En Agurain el 55% entiende el euskara, 2140 personas. Esto da la opción de realizar conversaciones bilingües; una persona en euskara y la otra en castellano u otra lengua.

-Puedes pedirle a la persona euskaldun que te hable en euskara, tu puedes hablarle en castellano o tu lengua, dile que te hable despacio. Saldréis las/los dos ganando y, además, mejorarás tu nivel de euskara, irás entendiendo cada vez más…

-A quien te habla en euskara dile con toda tranquilidad que no lo hablas, que le vas a contestar en castellano o tu lengua, pero que lo entiendes y que te puede hablar en euskera.

-Si estás en un grupo entre personas que sabes que hablan en euskara o en una reunión o grupo de whatsapp, anímales a que hablen en euskara. Ya verás como, enseguida, irás entendiendo cada vez más.

-Aunque no hables euskara ten una actitud de intentar entenderlo: pide que te repitan lo que han dicho: “Esan berriro, mesedez”, pide que hablen más despacio: “Poliki, mesedez”, utiliza los gestos…
Hablas algo de euskara:

-Si sabes algo de euskara pero te cuesta hablarlo, da el primer paso. Puedes elegir una o dos personas euskaldunes con las que tengas más confianza para empezar a hablarlo. La mayoría de las personas que hablan euskara en Agurain hemos pasado por esa sensación, cuesta un poco empezar. No importa el nivel que tengas, sin complejos.

-Aunque sepas poco euskara, utilízalo:  saludos, palabras sueltas, imperativos, esas frases que se repiten continuamente… Practicándolas mejorarás y la persona que habla euskara estará encantada.

 INGELESEZ

ALEMANIERAZ
Give Basque speakers the chance to speak it
If you want to help the language make using it easier: advice
Offen zu sein für Baskisch, macht es einfacher es zu benutzen.
If you don´t understand the Basque language:

The person who is speaking to you in Basque wants simply to practice it. She learnt it at school, as an adult or she is a native speaker. 1,413 Agurain dwellers speak Basque. She’ll try to build up some rapport with you, and make herself understood: she speaking Basque and you Spanish, with words, gestures, etc …

-If someone speaks to you in Basque, don´t get nervous. Take it easy and try to understand what is said. You might know more of the language than you think, and with a bit of intuition and gestures … you could make it. Try it, give it a chance. If you want to help the language give a chance to those who can speak it. Whatever you think you are being told, repeat it in form of a question. With your question and a YES/NO you can make a lot of progress. The person speaking Basque will be delighted if you try.

-If someone asks you if it is ok to speak in Basque with you, say YES, give it a chance.

If you do understand the Basque language but you don´t speak it:

In Agurain 55% of people understands Basque, a total of 2,140 individuals. This gives you the possibility to develop dialogs in two languages: one person in Basque and the other in Spanish or any other language.

-You can ask a Basque speaker to speak to you in Basque and you can reply in Spanish or any other language. Tell her to speak slowly. It will be a good experience for both of you and besides you will improve your knowledge of the language, and with time you will understand more and more…

-Don’t hesitate to explain to those who speak Basque to you that you don´t speak it, and that you are going to reply in Spanish or other language, but that you understand it to such an extent that she can speak in Basque to you.

-If you are in a group of people, or in a meeting with people or Whatsapp group that you know are Basque speakers, encourage them to speak in Basque. In no time you´ll see your understanding begin to increase.

-Even though you don´t speak Basque show a positive attitude and try to understand it: ask them to repeat what they say: “Esan berriro, mesedez”; ask them to speak more slowly: “Poliki, mesedez”, use your hands and gestures…
If you do speak a bit of Basque:

-If you do speak a bit of Basque but you feel insecure try taking the initiative. You can select one or two Basque speakers that you feel confident with to start speaking it. Most people who speak Basque in Agurain have gone through the same feelings, it is a bit difficult to start. It does not matter what your level of proficiency is, don´t worry about it.

-Even though your Basque is quite basic, use it: Greetings, loose words, imperatives, these short sentences are constantly repeated…With practice you will improve and the Basque speaker in front of you will be delighted.

Du verstehst kein Baskisch:

Jemand, der dich auf Baskisch anredet, will es einfach nur sprechen. Er/Sie hat es in der Schule gelernt, privat oder von klein auf zu hause. 29%, d.h. 1413 Leute in Agurain sprechen baskisch. Mach dich zum Komplizen und versuche, das ihr euch versteht: er/sie auf Baskisch und du auf Deutsch, in Zeichensprache…

-Wenn du auf Baskisch angeredet wirst, bleib ruhig und versuche zu verstehen. Vielleicht verstehst du mehr, als du denkst – mit ein bisschen Vorstellung und Gesten wird es gehen…Versuch es und gib ihm eine Chance.  Für den/diejenigen, der/die Baskisch weiss, ist es eine Möglichkeit zu sprechen. Jemand spricht mit dir, aber du bist nicht sicher, ob du richtig verstanden hast, formuliere es in eine Frage um. Mit einer Nachfrage und einer Ja/Nein – Antwort werdet ihr euch verstehen können.  Die Person, die Baskisch spricht, wird begeistert  sein, das ihr versucht, euch auf Baskisch zu verständigen. –

Und wenn du gefragt wirst, ob es ok ist weiter mit dir auf Baskisch zu reden –  sag ja! Auch wenn du Spanisch, oder in deiner eigenen Sprache  weiterredest.

Du verstehst Baskisch, redest aber noch nicht:

In Agurain verstehen 55% baskisch, 2140 Personen. Das gibt uns die Option Gespräche zweisprachig zu führen; eine Person auf Baskisch und die andere auf Spanisch oder in einer anderen Sprache.

-Bitte darum auf Baskisch angesprochen zu werden, und du redest in deiner Sprache weiter, bitte die Person langsam zu reden. Es wird euch beiden Spass machen und dein Baskisch wird besser, jedesmal wirst du besser verstehen und mehr Wörter lernen.

-Sag ruhig, das du nicht Baskisch reden kannst, aber verstehst und das du auf Spanisch oder in deiner Sprache antworten wirst. Bitte darum, das die Person weiter Baskisch mit dir reden soll.

-Wenn du in einer Gruppe bist, mit Leuten zusammen bist, von denen du weisst, das sie Baskisch reden, animier du sie zum Baskisch reden. Du wirst sehen, wie schnell du dazu lernen wirst.

-Auch wenn du  Baskisch noch nicht redest, aber es verstehen willst: bitte um Wiederholung: “Esan berriro, mesedez”, oder um langsameres Sprechen: “Poliki, mesedez”, oder benutze Gesten….

Du redest ein wenig Baskisch, aber….

-Mach du den ersten Schritt, auch wenn es dich kostet, Baskisch zu reden. Such dir eine oder zwei Personen deines Vertrauens um mit ihnen Baskisch zu reden. Die Mehrheit der baskisch-sprechenden Leute in Agurain haben diese Situation selbst erlebt, es hat uns alle gekostet anzufangen.

-Auch wenn du nur wenig Baskisch weisst, benutze es: zur Begrüssung, einzelne Wörter, Aufforderungen, Sätze/Ausdrücke, die oft gebraucht werden….Durch das Reden wirst du dich verbessern und die, die Baskisch sprechen, werden begeistert sein.

FRANTSESEZ

GALEGOZ
Donnez une chance à parler en euskara

Être pour l’euskara, c’est donner des facilités pour son usage : quelques conseils

Dalle unha oportunidade de falar Euskara a quen non sabe
Estar a prol do Euskara e facer doado o seu uso: Consellos
Vous ne comprenez pas l’euskara:

Quand quelqu’un vous parle en euskara, c est qu’il veut simplement faire usage de sa langue. C’est une langue qui s’apprend à l’ école, à l’euskaltegui ou à la maison. 1413 personnes qui habitent Agurain parlent l’euskara. Faites vous valor de la complicité pour vous comprendre a travers l’euskara, le français ou les gestes.

-Si on vous parle en euskara, profitez-en et essayez de comprendre. Il se peut que vous en sachiez plus que vous ne pensez, avec un peu d’ intuition ou quelques gestes… Essayez!, donnez une chance à l’euskara! Être pour l’euskara, c’est donner l’occasion pour le parler. Posez des questions pour vérifier que vous avez bien compris. A chaque question, une réponse: BAI ou EZ peut vous aidez à l’encontre. Ce será un plaisir de pouvoir établir une communication en partant de l’euskara.

-Si on vous invite à parler en euskara, répondez oui!, essayez!, même si vous répondez en français!

Vous comprenez l’euskara mais vous ne le parlez pas:

55% des habitants d’Agurain comprend l’euskara, c’est à dire, 2140 personas. C’est une bonne occasion pour avoir des conversations bilingües: en euskara, en français ou même en une troisième langue.

-Demandez qu’on s’addresse à vous en euskara et répondez en français par exemple. Dites-lui de vous parlez lentement. Vous serez gagants tous les deux, votre niveau d’euskara et votre comprehension augmenteront.

-Dites simplement que vous ne parlez pas l’euskara, que vous allez répondre en français ou dans une autre langue. Expliquez qu’on peut s’addresser à vous en euskara, mais que votre  compréhention est limitée.

-Si vous êtes en groupe, dans une reunión ou dans un chat, encouragez l’usage de l’euskara. Peu à peu vous allez comprendre d’avantage.

-Faites un effort et preuve d’une attitude ouverte à comprendre même si vous ne parlez pas l’euskara!  Si vous avez des doutes, demandez qu’on vous répète : “Esan berriro, mesedez”, si on vous parle trop vite demander à le faire plus lentement: “ Poliki, mesedez”, aidez-vous des gestes!
Vous comprenez un peu l’euskara:

-Vous comprenez un peu l’euskara mais vous avez du mal à avoir une conversation, faites les premiers pas. Choisissez pour débuter un ou deux parteniares de votre confiance qui parlent euskara. La plus part dentre nous avons eu cette même sensation au début. Peu importe le niveau acquis, essayez sans complexes!

-Faites usage de l’euskera à votre niveau; salutations, quelques mots, les formules de politesse, les frases les plus courantes… C’est en utilisant votre euskara que vous pourez l’améliorer, d’autre part votre partenaire en será enchanté.

Non enténde-lo euskara:

A persoa que che fala en euskara quere practicar o euskara, simplemente. Aprendeuno na ikastola, no euskaltegi ou ensináronllo na casa. 1431 aguraindarras falan en euskara. Tentará que sexades cómplices, que cheguedes a entendervos: ela en euskara e tí en castelán, con acenos…

– Se che fala en euskara tómao con tranquilidade e tenta entendelo. Se cadra sabes máis do que crés, ou cun pouco de intuición e uns acenos… Próbao, dalle unha oportunidade. O estar a prol do euskara é dar unha oportunidade de falalo a quen o sabe. O que crés que che dixo, formúlallo en forma de pregunta. Coa tua pregunta e un BAI/EZ podédesvos chegar a entender. A persoa que che fala en euskara ficará encantada de que poidades relacionarvos dese xeito.

– Se che preguntan se che parez ben que che falen en euskara ainda que tí fales castelán, di que sí, próbao.

Enténde-lo euskara máis non o falas:

En Agurain o 55% entende o euskara, 2140 persoas. Isto da a opción de ter conversas bilingües; unha persoa en euskara e a outra en castelán ou noutra lingua.

– Pódeslle pedir á persoa euskaldun que che fale en euskara, ti podes falarlle en castelán ou na tua lingua, dille que che fale amodo. Saldredes as duas gañando e, ademáis, mellorarás o teu nivel de euskara, irás entendendo cada vez máis…

– A quen che fala euskara dille con toda tranquilidade que non o falas, que vas contestar en castelán ou na tua lingua, pero que o entendes e que che pode falar en euskara.

– Si estás nun grupo entre persoas que falan en euskera ou nunha reunión ou grupo de whatsapp, anímaos a que falen en euskara. Xa verás cómo, deseguida, irás entendendo cada vez máis.

– Ainda que non fales euskara ten unha actitude de tentar entendelo:

pide que che repitan o que dixeron: “Esan berriro, mesedez”, pide que falen máis amodo: “Poliki, mesedez”, usa acenos…

Falas algo de euskara:

– Se falas algo de euskara máis cóstache falalo, da o primeiro paso. Podes elexir unha ou duas persoas euskaldúns coas que teñas máis confianza para comezar a falalo. A maioría das persoas que falan euskara en Agurain temos pasado por isa sensación, costa un pouco encomezar. non importa o nivel que teñas, sen complexos.

– Ainda que saibas pouco euskara, usao: saudos, verbas soltas, imperativos, isas frases que se repiten decote…practicándoas mellorarás e a persoa que fala euskara ficará encantada.

KATALANEZ

HASANIERAZ
Dóna una oportunitat de parlar-lo a qui el sap
Estar a favor de l’euskara és facilitar la seva utilització.Consells:
 Saharako hizkuntzaren gomendioen AUDIOA

https://drive.google.com/open?id=0B6pxO8MwfoywUUtFUExtNnJHck0

No entens l’euskara:

La persona que et parla en euskara vol practicar l’euskara, simplement. L’ha après a la ikastola, a l’euskaltegi o l’hi han ensenyat a casa. 1413 aguraindarres parlen en euskara. Intentarà que sigueu còmplices, que arribeu a entendre-us: ella en euskara i tu en castellà, amb gestos…
-Si et parlen en euskara pren-t’ho amb tranquil·litat, intenta entendre’l. Tal vegada sàpigues més del que creus, o amb una mica d’intuïció i uns gestos… Prova-ho, dóna-li una oportunitat. L’estar a favor de l’euskara és donar una oportunitat de parlar-lo a qui el sap. El que creus que t’ha dit, formula-li-ho en forma de pregunta. Amb la teva pregunta i un BAI/EZ us podeu arribar a entendre. La persona que et parla en euskara estarà encantada que us pugueu relacionar d’aquesta manera.
-Si et pregunten si et sembla bé que et parlin en euskara encara que tu parlis en castellà, digues que sí, prova-ho.

 

Entens l’euskara però no el parles:

A Agurain el 55% de la població entén l’euskara, 2140 persones. Això dóna l’opció de realitzar converses bilingües; una persona en euskara i l’altra en castellà o en una altra llengua.
-Pots demanar-li a la persona euskalduna que et parli en euskara, tu pots parlar-li en castellà o en la teva llengua, digues-li que et parli a poc a poc. En sortireu les/els dos guanyant i, a més, milloraràs el teu nivell d’euskara, aniràs entenent cada vegada més…
-A qui et parla en euskara digues-li amb tota tranquil·litat que no el parles, que li contestaràs en castellà o en la teva llengua, però que l’entens i que et pot parlar en euskara.
-Si estàs en un grup entre persones que saps que parlen euskara o en una reunió o grup de whatsapp, anima’ls al fet que parlin en euskara. Ja veuràs com, de seguida, aniràs entenent cada vegada més.
-Encara que no parlis euskara tingues una actitud d’intentar entendre’l: demana que et repeteixin el que han dit: “Esan berriro, mesedez”, demana que parlin més a poc a poc: “Poliki, mesedez”, utilitza els gestos…

Parles una mica d’euskara:

-Si saps una mica d’euskara però et costa parlar-lo, dóna el primer pas. Pots triar una o dues persones euskaldunes amb les quals tinguis més confiança per començar a parlar-lo. La majoria de les persones que parlen euskara a Agurain hem passat per aquesta sensació, costa una mica començar. No importa el nivell que tinguis, sense complexos.
-Encara que sàpigues poc euskara, utilitza’l: salutacions, paraules soltes, imperatius, aquestes frases que es repeteixen contínuament… Practicant-les milloraràs i la persona que parla euskara estarà encantada.

ARABIARREZ

01-arabieraz
02-arabieraz

03-arabieraz